УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО
ХОРТИЦЬКОМУ РАЙОНУ

69097,м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, 4б

Для людей з вадами зору

Ми у соц. мережах

Ми у громадських мережах

Верховна рада України

Офіційний Веб-портал

Кабінет Міністрів України

Офіційний Веб-портал

Міністерство соціальної політики

Офіційний Веб-портал

Запорізька міська рада

Офіційний Веб-портал

Калькулятор Субсідій

Офіційний Веб-портал

Положення про управлiння

Положення про управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району

І. Загальні положення

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району (скорочене найменування УСЗН ЗМР по Хортицькому району) (далі – Управління) утворюється Запорізькою міською радою і забезпечує в районі виконання покладених на Управління завдань.

2. Управління підпорядковане Запорізькій міській раді, виконавчому комітету Запорізької міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків, підзвітне управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради, а також Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації з питань делегованих повноважень.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Національної соціальної сервісної служби України, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішеннями Запорізької обласної ради, Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими документами, а також положенням про Управління.

ІІ. Основні завдання

4. Основним завданням Управління є забезпечення в районі реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення та належного контролю за благоустроєм і санітарним станом території, що включає:

4.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

4.2. Призначення та виплату різних видів державної соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання пільг, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших пільг, передбачених законодавством.

4.3. Організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

4.4. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

4.5. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

4.6. Забезпечення реалізації регіональних та міських соціальних програм.

4.7. Виконання функцій розпорядника коштів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення та місцевих соціальних програм.

4.8. Здійснення заходів по утриманню території м. Запоріжжя в  належному санітарному стані.

ІІІ. Функції

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

5.1. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку міста, зайнятості населення та інших, що стосуються повноважень Управління.

5.3. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету Запорізької міської територіальної громади.

5.4. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

5.5. Розробляє в межах повноважень проекти розпоряджень міського голови та бере участь у розробленні проектів рішень, розпоряджень міського голови, головними розробниками яких є інші виконавчі органи Запорізької міської ради.

5.6. Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами Запорізької міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

5.7. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції серед посадових осіб Управління.

5.8. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що є компетенцією Управління.

5.9. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, що є компетенцією Управління.

5.10. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

5.11. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.12. Здійснює делеговані повноваження.

5.13. Забезпечує в Управлінні у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

5.14. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.15. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.16. Забезпечує захист персональних даних.

5.17. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

5.18. Співпрацює з громадськими та благодійними організаціями з питань, що є компетенцією Управління.

5.19 Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

5.20. Забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

5.21. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

1) організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

2) здійснює призначення та виплату різних видів державної соціальної допомоги деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

3) бере участь у роботі комісій з питань соціального захисту населення або організовує їхню роботу;

4) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

5) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку; 

6) організовує прийом документів для призначення ріхних видів соціальної допомоги та надання соціальних послуг, забезпечує прийняття рішень відповідно до діючого законодавства;

7) надає консультації з питань прийому та переліку документів для призначення різних видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів»;

8) забезпечує цільове використання коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

5.22. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

1) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій, відповідно до законодавства України громадянам,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, в тому числі учасників АТО/ООС, ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших громадян, а також виплату грошових компенсацій за невикористану санаторно-курортну путівку та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

4) здійснює направлення на психологічну реабілітацію та професійну адаптацію учасників АТО/ООС;

5) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг особам з інвалідністю, ветеранам війни, в тому числі учасникам АТО/ООС, ветеранам праці, пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

6) видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

7) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”, іншим категоріям згідно законодавства України;

5.23. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

1) бере участь у визначенні та вносить управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради пропозиції щодо потреби району у соціальних послугах;

2) забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам, приймає рішення про надання соціальних послуг;

3) співпрацює з Запорізьким міським центром соціальних служб, Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

4) забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

5) організовує роботу щодо надання соціальних послуг з догляду на професійній основі;

6) забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

7) сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

8) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

9) сприяє благодійним, релігійним, волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

10) вживає заходів щодо соціального захисту бездомних осіб та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

5.24. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

1) здійснює прийом документів від осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітаціта направляє їх до територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

2) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

3) здійснює направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

4) здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

5) визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації;

6) інформує осіб з інвалідністю про послуги комплексної реабілітації/абілітації в комунальних установах;

7) бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

5.25. Здійснює функції розпорядника бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства.

5.26. Здійснює процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», розпорядження міського голови та інших нормативно-правових актів.

5.27. У разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:

– здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;

– забезпечує у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;

– здійснює контроль за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

5.28. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

5.29. Здійснює виконання регіональних та міських соціальних програм у частині, що стосується соціального захисту мешканців району.

5.30. Забезпечує ведення інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України, та власний сегмент локальної мережі.

5.31. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.

5.32. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

5.33. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, в межах компетенції Управління.

IV. Права і обов’язки       

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів Запорізької міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів Запорізької міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Запорізької міської ради, районної адміністрації у сфері соціального захисту населення.

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції тощо з питань, що належать до його компетенції.

6.6. В установленому порядку передавати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховувати до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

6.7. Використовувати доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим положенням.

7. Управління не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

8. Управління має право бути учасником цивільного, господарського, адміністративного, кримінального процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України.

9. Діяти від імені Запорізької міської ради та виконавчого комітету Запорізької міської ради (самопредставництво органу місцевого самоврядування) в місцевих загальних судах (у т.ч. місцевих загальних судах як адміністративних), місцевих адміністративних судах, місцевих господарських судах, апеляційних судах, апеляційних адміністративних судах, Верховному Суді, з використанням всіх прав,наданих Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України,  Кодексом адміністративного судочинства України стороні в процесі.

V. Взаємодія

10. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами Запорізької міської ради, органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

VІ. Начальник Управління

11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

12. Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні.

13. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції працівників.

14. Планує роботу Управління.

15. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

16. Звітує перед міським головою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи.

17. Несе відповідальність за організацію контрольної діяльності.

18. Забезпечує належний стан діловодства, обліку та звітності Управління.

19. Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами Запорізької міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

20. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

21. Укладає договори, угоди.

22. Подає на затвердження міському голові за погодженням з управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради штатний розпис Управління.

23. Здійснює видатки у межах затвердженого управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради кошторису.

24. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Управління.

25. Надає подання міському голові щодо призначення посадових осіб Управління, присвоєння їм рангів та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

26. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

27. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

28. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

29. У разі необхідності здійснює заходи по утриманню території м. Запоріжжя в належному санітарному стані.

30. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

31. На період відсутності начальника управління його функціональні обов’язки виконує один з його заступників на підставі розпорядження міського голови.

VІІ. Структура

32. Штатна чисельність Управління встановлюється розпорядженням міського голови в межах загальної чисельності апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням Запорізької міської ради.

33. Штатний розпис Управління затверджується міським головою та погоджується управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради.

34. Структура Управління визначається штатним розписом.

35. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та установах банку згідно чинного законодавства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп та власні бланки. Управління є неприбутковою організацією.

VІІІ. Заключні положення

36. Управління зберігає та використовує в роботі документи з основної діяльності управління праці та соціального захисту населення Хортицької районної адміністрації, ліквідованого рішенням міської ради від 18.02.2011 №6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів», строки зберігання яких ще не вичерпані та документи не закінчені у діловодстві.