УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО
ХОРТИЦЬКОМУ РАЙОНУ

69097,м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, 4б

Для людей з вадами зору

Ми у соц. мережах

Ми у громадських мережах

Верховна рада України

Офіційний Веб-портал

Кабінет Міністрів України

Офіційний Веб-портал

Міністерство соціальної політики

Офіційний Веб-портал

Запорізька міська рада

Офіційний Веб-портал

Калькулятор Субсідій

Офіційний Веб-портал

Щодо оформлення матеріальної допомоги

Надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D0%BF)

Мають право на допомогу:

·        непрацюючі малозабезпечені особи

·        особи з інвалідністю

·       діти з інвалідністю

які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Перелік документів:

 Непрацюючі малозабезпечені особи подають:

1.   заяву;

2.    копію паспорта;

3.   копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

4.   копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті).

 Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю або один із батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) подають:

1.   заяву;

2.   копію паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби — копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

3.  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

4. копію висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів.

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин один раз на рік у розмірі 50 відсотків установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

Надання одноразової адресної матеріальної допомоги згідно з Міською комплексною програмою соціального захисту населення міста Запоріжжя

Адресна матеріальна допомога надається у грошовому вигляді мешканцям Хортицького району, у яких виникли скдані життєві обставини, зокрема:

– смерть працездатної особи з числа тих, що зазначені у Порядку;

– тяжка або довготривала хвороба, оперативне лікування , які потребують значних фінансових витрат;

– обставини, які можуть привести до небезпеки та значною мірою вплинути на життєдіяльність оточуючих;

– інші непередбачувані надзвичайні та тяжкі обставини.

Адресна матеріальна допомога надається сім’ї (до складу сім’ї входять особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов) або самотнім громадянам.

Підставою для розгляду питання про надання адресної матеріальної допомоги в разі виникнення складних життєвих обставин, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність громадян є заява громадянина до управління, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та такі документи:

– довідка про реєстрацію місця проживання заявника, видана Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради;

– довідка про доходи заявника та членів його сім’ї (заробітна плата усіх працездатних членів сім’ї не менш ніж за 3 попередні поданню заяви місяці чи довідка з центру зайнятості, розмір нарахованої пенсії разом з доплатами, розмір нарахованої державної соціальної допомоги, аліменти);

– копія паспорту (або ID – картки) заявника;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

– для розгляду питання про надання адресної матеріальної допомоги на лікування – документи, які підтверджують необхідність його лікування по життєво-важливих показаннях (довідка, направлення на стаціонарне лікування, клопотання лікувальної установи, тощо);

– згода на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання та використання особистих персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Якщо заявник проживає один, знаходиться на стаціонарному лікуванні, то у разі тяжкого захворювання допомога надається без обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Адресна матеріальна допомога на проживання або лікування надається, якщо середньомісячний сукупний доход на одного члена сім’ї або самотнього громадянина за три місяці, які передували зверненню за допомогою, не перевищує 1,5 розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

 

Penile suppository Visit This Link or as a professional. ED can be too damage.